Czym jest Avant ADVANCE?

Avant ADVANCE to narzędzie online zaprojektowane w celu zapewnienia nauczycielom szkolenia, którego potrzebują, aby zinternalizować wytyczne ACTFL Proficiency Guidelines, ucząc się specyficznych dla poziomu cech i kryteriów, które definiują różne poziomy. Avant ADVANCE pomoże nauczycielom oceniać z większą dokładnością, pewnością i niezawodnością. Użytkownicy otrzymają natychmiastową informację zwrotną, mogą ćwiczyć ocenianie w dogodnym dla siebie czasie i mogą otrzymać jednostki rozwoju zawodowego (PDU) za szkolenie.

Jak długo trwa szkolenie w Avant ADVANCE?

Ukończenie wszystkich sekcji zajmie średnio od 12 do 15 godzin, ale będzie zależeć od tego, jak dobrze informacje zawarte w filmach szkoleniowych zostaną zrozumiane i zastosowane w teście modułowym dla każdego modułu. Każdy moduł zawiera 2-3 filmy szkoleniowe, z których każdy może trwać od 5 do 10 minut. Po obejrzeniu filmów dla każdego modułu uczestnik szkolenia musi zdać test modułowy, który zawiera 25 pisemnych odpowiedzi praktycznych. Uczestnik szkolenia musi zdać test modułowy z dokładnością co najmniej 90%, zanim będzie mógł przejść do następnego modułu.

Ile razy uczestnik szkolenia może próbować zdać test modułu w Avant ADVANCE?

Test modułowy można wykonać dowolną liczbę razy.

Dlaczego wymagana jest dokładność oceny na poziomie 90% w teście modułu, zanim uczestnicy będą mogli przeglądać inne moduły w Avant ADVANCE?

Wymagane jest, aby uczestnicy szkolenia uzyskali wynik co najmniej 90% dokładności w teście modułowym, aby wykazać opanowanie tego poziomu. Dzięki tej podstawie uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, czego oczekuje się na każdym poziomie. Metoda ta poprawia spójność i stosowanie kryteriów oceny.

Kiedy uczestnicy mogą się zalogować, aby oglądać filmy lub brać udział w testach modułowych w Avant ADVANCE?

Avant ADVANCE pozwala osobom fizycznym wejść w dowolnym momencie, gdziekolwiek mają połączenie z Internetem. Mogą ćwiczyć tak długo lub tak krótko, jak chcą.

Jak administratorzy mogą wyświetlić wszystkich swoich nauczycieli korzystających z Avant ADVANCE?

Główna osoba kontaktowa dla Twojego konta otrzymuje dostęp do panelu raportowania administratora. W tym miejscu można monitorować w czasie rzeczywistym postępy każdego nauczyciela w systemie. Pulpit nawigacyjny umożliwia również administratorom filtrowanie wyników według języka, szkoły lub statusu certyfikacji. Administratorzy mogą również przeglądać raporty poszczególnych kursantów, pokazujące bardziej szczegółowy obraz postępów każdego z nich w poszczególnych modułach.

Czym jest test praktyczny w Avant ADVANCE?

Test praktyczny umożliwia kursantom sprawdzenie większej liczby odpowiedzi uczniów na różnych poziomach. Po zaliczeniu modułu stażysta może przejść do testu praktycznego, w którym może wybrać konkretny poziom lub kombinację poziomów, które chciałby sprawdzić. Otrzymują partię do 25 elementów na raz. Możliwość wybrania tylko jednego poziomu pozwala im zobaczyć różne odpowiedzi uczniów na tym konkretnym poziomie - mają pełną kontrolę w teście praktycznym. Uczestnicy szkolenia muszą zaliczyć moduł szkoleniowy, zanim ten poziom będzie dostępny w teście praktycznym.

Czy w Avant ADVANCE można zdobywać jednostki rozwoju zawodowego (PDU)?

Gdy nauczyciel ukończy proces certyfikacji, będzie mógł wydrukować certyfikat ukończenia. Każdy okręg jest odpowiedzialny za określenie dokładnej liczby PDU, które zostaną zaliczone za pracę wykonaną w ADVANCE.

W jaki sposób okręgi określają liczbę punktów rozwoju zawodowego przyznawanych nauczycielom za udział w szkoleniu Avant ADVANCE?

Program szkolenia nauczycieli Avant ADVANCE składa się z sześciu oddzielnych, ale uzupełniających się modułów. W każdym module uczestnicy muszą obejrzeć samouczki wideo, zapoznać się z odpowiednimi kryteriami punktacji dla ćwiczonego poziomu (poziomów) i ocenić 25 pisemnych próbek z co najmniej 90% dokładnością.

Po ukończeniu wszystkich sześciu modułów użytkownicy przystępują do testu certyfikacyjnego kończącego program. Zaliczenie testu certyfikacyjnego oznacza, że uczestnik potrafi dokładnie ocenić pisemne odpowiedzi w oparciu o punktację ACTFL od Novice-Low do Advanced-Mid w oparciu o konkretne kryteria Avant.

Pomyślne ukończenie modułu zajmuje uczestnikom zwykle około 2 godzin. Dlatego pomyślne ukończenie wszystkich 6 modułów i przystąpienie do testu certyfikacyjnego na koniec wymaga około 12-15 godzin pracy. Przydzielenie 10-12 jednostek rozwoju zawodowego (PDU) za ukończenie szkolenia jest powszechną praktyką w większości okręgów, z którymi współpracujemy.

Jakie języki są dostępne dla Avant ADVANCE?

Avant ADVANCE jest dostępny w dziesięciu językach: Arabskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hebrajskim, włoskim, japońskim, chińskim mandaryńskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące tego, co mogę zrobić z zawartością Avant ADVANCE?

  • Nauczyciele NIE mogą drukować ani publikować zrzutów ekranu lub innych materiałów zawartych w Avant ADVANCE w serwisie YouTube ani w żadnej innej usłudze przesyłania strumieniowego wideo.
  • Konta użytkowników i kody kluczy NIE mogą być przenoszone na innych nauczycieli, osoby lub grupy.
  • Administratorzy NIE mogą drukować, publikować zrzutów ekranu ani innych materiałów z Avant ADVANCE na YouTube ani w żadnym innym serwisie streamingowym wideo.
  • Użytkownicy administracyjni nie mogą przeglądać treści związanych ze szkoleniami w celach edukacyjnych bez założenia osobnego konta użytkownika edukatora.
  • Wszystkie konta użytkowników i kody kluczy NIE podlegają przeniesieniu na innego nauczyciela, osobę fizyczną lub grupę.

Co użytkownicy mogą robić z zawartością Avant ADVANCE?

  • Nauczyciele mogą uzyskać dostęp do Avant ADVANCE w celu indywidualnego szkolenia edukacyjnego.
  • Nauczyciele mogą cyfrowo wyświetlać treści Avant ADVANCE na spotkaniu działu w celu omówienia ich z osobami, które również mają dostęp do ADVANCE.
  • Nauczyciele i administratorzy mogą cyfrowo wyświetlać zawartość Avant ADVANCE w otoczeniu przypominającym salę lekcyjną na potrzeby grupowych sesji nauki w swojej organizacji.

Jakie są wymagania systemowe Avant ADVANCE?

Ogólne wymagania systemowe i możliwości przeglądarki można znaleźć w naszym Przewodniku technologicznym.

Co należy zrobić, jeśli wystąpi problem z dostępem do systemu Avant ADVANCE?

Zadzwoń na naszą linię wsparcia lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@avantassessment.com.

Godziny wsparcia:
Poniedziałek-piątek 5:00-16:00
Czas pacyficzny (UTC/GMT -8)

Telefon wsparcia:
Bezpłatny (USA): (888) 713-7887
Międzynarodowy: (541) 607-4401

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, hasła i szkoły wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem tego, co się dzieje. Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnego elementu szkolenia, podaj numer ID znajdujący się w lewym górnym rogu elementu.

Jak zamawia się Avant ADVANCE?

Aby uzyskać informacje o cenach lub dokonać zakupu, skontaktuj się z przedstawicielem Avant pod adresem sales@avantassessment.com lub 888-731-7887 w Stanach Zjednoczonych lub +1 541-338-9090 spoza Stanów Zjednoczonych.