Poniżej przedstawiono przykłady pisania na różnych poziomach zaawansowania. Zostały one stworzone przez prawdziwe osoby uczące się języka i mogą zawierać błędy. Zobacz Wskazówki dotyczące pisania na dole tej strony.

Tureckie testy biegłości i zasoby

Przykłady pisania

Poziom 1: początkujący-niski

Na tym poziomie jestem w stanie tworzyć pojedyncze słowa, które nie mają rozszerzonego znaczenia.

Potrafię dzielić się prostym słownictwem, które dotyczy podpowiedzi/zadania/sytuacji, ale mam trudności z łączeniem tych słów w celu stworzenia znaczenia.

Brak przykładu dla tego poziomu.

Poziom 2: | nowicjusz-średni

Na tym poziomie zaczynam rozwijać umiejętność tworzenia znaczeń poprzez gramatyczne łączenie słów.

W szczególności, potrafię połączyć kilka podstawowych podmiotów i czasowników lub czasowników i obiektów, ale mogę być w tym niekonsekwentny.

Często ograniczam swoje słownictwo do tematów na poziomie Novice, których doświadczam w codziennym życiu lub których niedawno się nauczyłem.

Brak przykładu dla tego poziomu.

Poziom 3: | nowicjusz-wysoki

Na tym poziomie potrafię tworzyć proste zdania z bardzo podstawową kontrolą gramatyczną i dokładnością.

W moich odpowiedziach często pojawiają się błędy, a jednocześnie mogę mieć dobrą kontrolę nad niektórymi bardzo prostymi strukturami i funkcjami języka, którego właśnie się nauczyłem lub uczyłem.

Na poziomie Novice spodziewam się błędów, gdy próbuję tworzyć proste zdania. Ogólnie rzecz biorąc, zdania, które jestem w stanie stworzyć, są bardzo podstawowe i proste, z kilkoma, jeśli w ogóle, dodanymi szczegółami.

Brak przykładu dla tego poziomu.

Poziom 4: | Średnio-niski

Na tym poziomie potrafię tworzyć proste zdania z pewnymi dodatkowymi szczegółami; takie zdania pomagają tworzyć RÓŻNORODNOŚĆ.

Na poziomie średniozaawansowanym niskim proste zdania są wzbogacone o użycie wyrażeń przyimkowych, czasowników pomocniczych, a także przysłówków i przymiotników.

Generalnie tworzę niezależne zdania (pomysły), które można przemieszczać bez wpływu na ogólny sens odpowiedzi. W moich odpowiedziach nadal pojawia się wiele błędów, ale dość dobrze panuję nad bardziej podstawowymi zdaniami. Czuję się pewniej w używaniu różnych struktur i poszerzaniu słownictwa oraz podejmowaniu większego ryzyka w moich odpowiedziach.

Bence televizyon seyretmenin çocuklara çok büyük bir etkisi vardır. Evet yeni generasyon çok televizyon seyrediyor olabilir ama çok televizyon seyretmekte zarar var. Ama televizyon seyrederek, seyretdigi filimlerden bir seyler öğrenerek sosyal hayatlarında kullanabilirler. Ama bu dönemin çocukları çok farkli, hiç çaba sarf etmiyorlar.. televizyonun çocuklara olumlu bir etkisi yok.

Poziom 5: | średniozaawansowany-średni

Na tym poziomie potrafię już stworzyć język wystarczający do pokazania grup pomysłów.

Moje myśli są luźno powiązane i nie można ich przemieszczać bez wpływu na znaczenie.

Potrafię także stworzyć kilka złożonych zdań i używać słów przejściowych. Potrafię też używać nie tylko czasu teraźniejszego prostego, ale często popełniam błędy, gdy próbuję użyć innych czasów.

Mój zasób słownictwa poszerza się i jestem w stanie używać więcej niż zwykłego, często używanego lub najbardziej powszechnego słownictwa. Czuję, że jestem w stanie samodzielnie tworzyć nowy język i komunikować swoje codzienne potrzeby bez większych trudności.

Çocuklar ekrana bakarken, akıları büyemiyor. Bana göre, çocuklar ölgunlaşırken hiç bir şey izlemesinler. Videolar ve farklı oyunlar, Spongebob gibi, çocuklara ne öğretiyor? Çocuklar ökula giter gitmez iyi çalışiyorlar, ama eve gitme vakti gelinçe, gözlerini ekrandan ayıramiyorlar. Bu zamanı kaybetiyorlar çünkü çalişmadan önçe televizyon izliyorlar. Bu buyuk bir problem çünkü büyük olunça, çocuklar öğrendikleri dersleri unutiyorlar. Çoçuklar oyun oynarken, silahlı oyunlarda dahil. Bu oyunlarda isanlar bir birini öldüriyorlar ve çoçuklar için tehlikeli. Bir kaç insan benden farklı düşüniyor. Çoçuklar videolara bakarken daha iyi öğreniyorlar diyorlar bu insanlar. "Dora" gibi diziler çoçuklara başka lisan ögretiyor. Bu diziler onlara yardım eder çünkü büyük olunça iş yerinde farklı çeşitli insanlarla konuşabilirler. Ben televizyon pek izlemiyorum, ama bir kaç arkadaşlarım var ve onlar video izlerken ökulda yüksek puan alamiyorlar. Dünya degişiyor ve her gün daha çok video ve oyun yapılıyor. Çoçular için bu çok kötü.

Poziom 6: | Średnio-wysoki

Na tym poziomie mam dobrą kontrolę nad językiem i czuję się dość pewnie w coraz szerszym zakresie tematów.

Nadal zdarzają mi się sporadyczne błędy w mojej produkcji językowej, ale nie przeszkadza mi to w przekazywaniu tego, co chcę przekazać.

Potrafię posługiwać się językiem potocznym w celu wyjaśnienia lub opisania rzeczy, dla których nie znam określonego słownictwa lub struktur. Rozumiem i potrafię używać różnych ram czasowych i dopiero zaczynam rozwijać umiejętność precyzyjnego przełączania większości ram czasowych. Z pewną łatwością używam słów i pojęć przejściowych. Mój język jest bardziej naturalny, ale nadal zdarzają mi się nienaturalne pauzy lub wahania.

Televizyon icat edildiğinden beri tüm insanlara çok yararlı oldu. Mesela artık haberleri oradan takip edip, sadece yaşadığımız şehir veya ülke hakkında değil tüm dünya hakkında öğreniyoruz. Ama tabi ki yararları gibi zararları da var. Beynin zarar görmesi, göz bozukluğu, yanlış programlardan yanlış şeyleri örnek almak ve fazlası. Özellikle son verdiğim örnek çocuklar için daha çok geçerli, yanlış şeyleri örnek almak. Televizyonlarımızda o kadar fazla şiddet içeren program var ki, belki de yetişkinler bile izlememeli. Bizim çocuklarımız bu kadar fazla şiddet içeren programlardan öğrendikleri şeyleri bazen arkadaşlarına uygulayıp birbirlerin canını yakabiliyorlar. Maalesef her ne kadar bazı ebeveynler bunu engellese de bazıları engellemiyor. Video oyunları da aynı televizyon gibi, bir sürü yararı var. Mesela hayal gücü gelişimi. Ne yazık ki aynı televizyonda olduğu gibi zararları da var. Göz sağlığı açısından bir kere çok zararlı ve yine televizyon gibi video oyunları da pek çok şiddet içeren oyunlar barındırıyor. Genel olarak özetlemek gerekirse, televizyon ve video oyunları yararlı olabilir ama maalesef zararları yararlarından daha fazla. Eğer belki biz çocuklarımıza doğru yolu öğretirsek, gelecek nesiller bizimle aynı sorunu yaşamaz. Geleceğimiz çocuklara emanet ve onlar da bize.

Poziom 7: | Zaawansowany-Niski

Na tym poziomie moja odpowiedź zawiera szereg zawiłości o wyższym stopniu dokładności.

Taki język pozwala mi odnieść się do każdego aspektu podpowiedzi pełniej i z większą głębią znaczenia.

Jestem w stanie używać zaawansowanego słownictwa lub zaawansowanych terminów, koniugacji itp. z pewnością siebie. Czuję, że mogę stworzyć naturalny przepływ, używając jak największej ilości szczegółów i języka opisowego, aby stworzyć jasny obraz. Nadal mogą pojawiać się błędy w bardziej złożonych strukturach. Moja zdolność do zmiany ram czasowych zaczyna wzrastać.

Televizyon icat edildiğinden beri tüm insanlara çok yararlı oldu. Mesela artık haberleri oradan takip edip, sadece yaşadığımız şehir veya ülke hakkında değil tüm dünya hakkında öğreniyoruz. Ama tabi ki yararları gibi zararları da var. Beynin zarar görmesi, göz bozukluğu, yanlış programlardan yanlış şeyleri örnek almak ve fazlası. Özellikle son verdiğim örnek çocuklar için daha çok geçerli, yanlış şeyleri örnek almak. Televizyonlarımızda o kadar fazla şiddet içeren program var ki, belki de yetişkinler bile izlememeli. Bizim çocuklarımız bu kadar fazla şiddet içeren programlardan öğrendikleri şeyleri bazen arkadaşlarına uygulayıp birbirlerin canını yakabiliyorlar. Maalesef her ne kadar bazı ebeveynler bunu engellese de bazıları engellemiyor. Video oyunları da aynı televizyon gibi, bir sürü yararı var. Mesela hayal gücü gelişimi. Ne yazık ki aynı televizyonda olduğu gibi zararları da var. Göz sağlığı açısından bir kere çok zararlı ve yine televizyon gibi video oyunları da pek çok şiddet içeren oyunlar barındırıyor. Genel olarak özetlemek gerekirse, televizyon ve video oyunları yararlı olabilir ama maalesef zararları yararlarından daha fazla. Eğer belki biz çocuklarımıza doğru yolu öğretirsek, gelecek nesiller bizimle aynı sorunu yaşamaz. Geleceğimiz çocuklara emanet ve onlar da bize.

Poziom 8: | Zaawansowany-Średni

Na tym poziomie moja odpowiedź pokazuje moją łatwość w posługiwaniu się językiem.

Jestem w stanie stworzyć odpowiedź, która nie tylko odnosi się do każdego aspektu podpowiedzi, ale zagłębia się w każdy punkt z jasnym i zwięzłym językiem.

Jestem w stanie włączyć wiele bardziej złożonych struktur, a także zaawansowane słownictwo i zaawansowane zwroty z większą dokładnością w większości odpowiedzi.

Język, który tworzę, ma naturalny przepływ ze względu na sposób, w jaki włączam różnorodne wzorce i złożoność do mojej odpowiedzi. Moja odpowiedź pokazuje moją zdolność do tworzenia języka, który ma wyrafinowane umiejętności językowe i gęstość składni. Moja zdolność do dokładnego przełączania ram czasowych jest oczywista, jeśli wymaga tego podpowiedź.

لGünümüzdeki çocukların eğlence anlayışı, eski dönemin çocuklarının eğlence anlayışına göre çok degişmiş durumda. Eskiden sabahtan akşama kadar sokaklarda oyun oynayan çocukların yerini, bütün gün bilgisayar karşısında oturan ve oyun konsolunu elinden düşürmeyen çocuklar almış durumda. Bazı kişiler gelişen teknoloji ile birlikte, çocuklarında değişmesini normal karşılıyorken, bazı kişiler ise bunun çocuk gelişimini sağlıksız yönde etkilediğini düşünüyor. Bazı çocuklarda oyun oynarken geçirdiği zaman boyunca, haraket etmemekten kaynaklanan sinir ve kas sıkıntılarının yaşanması, bu oyun çılgınlığının en büyük zararı olarak gözüküyor. Aynı zamanda, bazı şiddet, küfür ve uygunsuz içerikli oyunların, çocuk gelişimine ve bilinçaltına olumsuz yönde etki ettiği gözükmektedir. Bilgisayar oyunlarının say say bitmeyen bazı kötü yanlarının yanında, kontrollü ve bağımlılık yaratmayacak şekilde oynayan çocuklar arasında sosyalleşme ve özgüven artışına sebep oluyor. Düzenlenen oyun fuarları ve bazı sosyal etkinlikler buna örnek gösterilebilir. Bilgisayar oyunlarının bir başka güzel yanı, oyun oynayan çocukların sosyal medya aracılığı ile para kazanmaya başlaması örnek verilebilir.

Wskazówki dotyczące sekcji pisania

Dodatkowe zasoby można znaleźć w Przewodniku po zasilaniu i na naszej stronie z samouczkami wideo.

  • Bądź 'show-off' - to czas, aby pokazać, co potrafisz!
  • Bądź zorganizowany w swoim pisaniu.
  • Postaw sobie wyzwanie, by wyjść poza to, co zwykle piszesz.
  • Bądź kreatywny i nie stresuj się ewentualnymi błędami. Perfekcja nie jest celem!

Po prostu daj z siebie wszystko i ciesz się tworzeniem i komunikowaniem w języku, którego się uczysz.

Powodzenia!